Αυτοψία Νασιούλα στα δημοτικά Κοιμητήρια Θεσσαλονίκης

Ξεναγήθηκα σήμερα και διεξήγαγα αυτοψία στα Δημοτικά Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου (Θέρμη) και Μαλακοπής (Τούμπα).

Ευχαριστώ θερμά τον Κωνσταντίνο Ιακώβου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο υπεύθυνο για τα κοιμητήρια, την Προϊσταμένη, το προσωπικό καθώς και τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που με υποδέχθηκαν εγκάρδια, με ενημέρωσαν διεξοδικά επί τρίωρο και μου εξέθεσαν το όραμα και τις ανάγκες τους.

Τα Κοιμητήρια είναι ένας μεγάλος οργανισμός, με κύκλο εργασιών εκατομμυρίων ευρώ, μείζονα υγειονομική και ανθρώπινη αξία για τους δημότες μας και τις οικογένειές τους.

Λειτουργούν με ένα παραδοσιακό τρόπο που χρήζει εκτεταμένης αναμόρφωσης. Ο ειδικός διαχειριστικός φόρτος που ανέκυψε με την υγειονομική πρόκληση του Νέου Κορονοϊού 2019 έφερε αυτές τις εκκρεμότητες στην επιφάνεια με τρόπο επιτακτικό.

Σήμερα, η διοίκησή τους πασχίζει να επιλύσει εκκρεμότητες δεκαετιών, να ικανοποιήσει την εύλογη απαίτηση για διάφανη διαχείρισή τους, να βελτιώσει ορατά τις συνθήκες ασφάλειας και εργασίας των φιλότιμων εργαζομένων σ΄ αυτά και να καινοτομήσει, αξιοποιώντας πλήρως τις υποδομές του Δήμου μας.

Κρίνω επιβεβλημένο να προετοιμαστεί Υπόμνημα προς την Κυβέρνηση με το οποίο να ζητείται οι νεκροί με Νέο Κορονοϊό 2019 να θάβονται κανονικά μετά τον λοιπών, όταν η ηλικία τους υπερβαίνει το επίσημο προσδόκιμο ζωής που ανακοινώνει η Εθνική Στατιστική Αρχή ετησίως για την Ελλάδα. Έτσι, ούτε θα επιτρέπεται να δημιουργείται η ψευδής και τρομοκρατική εντύπωση περί το πλήθος των νεκρών με καθοριστική αιτιολογία τον Νέο Κορονοϊό 2019, ούτε θα καταναλώνεται η φέρουσα δυναμικότητα του νέου ταφώνα που προορίζεται ειδικά για την χρήση αυτή τώρα και στο άμεσο μέλλον.

Θέλω να δω τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται οι εργαζόμενοι να ανακαινίζονται εκ θεμελίων, λαμβάνοντας υπόψιν τις καταγεγραμμένες τους ανάγκες.

Οι ανάγκες που καλύπτουν οι πρόσφατα προσληφθέντες στα κοιμητήρια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής πρόκλησης του Νέου Κορονοϊού 2019 είναι μεσοπρόθεσμες και η εμπειρία που έχουν ήδη αποκτήσει οφείλει να αναγνωρισθεί από την διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και να ληφθεί υπόψιν από την Κυβέρνηση.

Θα στηρίξω στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσίως κάθε πρωτοβουλία σιδηράς επιβολής του Νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού των Κοιμητηρίων και των αποφάσεων της διοίκησης που στοχεύει να θέσει τέλος σε καταχρηστικές πρακτικές ιδιωτών, που δημιουργούν προσκόμματα στην εύτακτη λειτουργία των κοιμητηρίων και επιτρέπουν έκνομες πρακτικές να καταγράφονται στον τομέα ευθύνης τους.

29 Ιουνίου 2021 | Ιωάννη Νασιούλας | Επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη», Δήμος Θεσσαλονίκης

Το πρωτότυπο άρθρο https://thessaloniki.report/2021/06/29/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%88%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84/ ανήκει στο ΔΗΜΟΤΙΚΑ – Θεσσαλονίκη REPORT .

Στείλτε το σε φίλους σας: