Ενημέρωση για την αέρια ρύπανση στον Βόλο ζητά η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών

Ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις μετρήσεις των εκπομπών αέριων ρύπων σε πραγματικό χρόνο από τις βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου ζητά με επιστολή της η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης RDF. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Είναι γνωστό το καίριο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εν γένει της ρύπανσης που αντιμετωπίζει η πόλη του Βόλου ειδικά μετά την αδειοδότηση στην τοπική βιομηχανία να αποτεφρώνει απορριμματογενή καύσιμα. Είναι δεδομένο ότι κάθε βιομηχανία οφείλει να αποστέλλει τα στοιχεία των μετρήσεων αέριων ρύπων της στο σύστημα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και της Περιφέρειας και να τις ενημερώνει σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν κατά την καύση εναλλακτικών ή/και ορυκτών καυσίμων. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι:

 α. Η τοπική τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-Lafarge, η οποία συναποτεφρώνει RDF από το 2014 δεν ενημερώνει τους πολίτες μέσω  της πλατφόρμας της για τις εκπομπές ρύπων της σε πραγματικό χρόνο αλλά τις ανεβάζει μόνο ως ημερήσιο μέσο όρο  (https://bit.ly/3rUoWxn),

β. Η Χαλυβουργία δεν διαθέτει καν σύστημα καταγραφής, ενώ

γ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους πολίτες μετά από 24ώρες ή και μετά από ημέρες αν μεσολαβούν αργίες ή σαββατοκύριακα (https://www.thessaly.gov.gr/) με τη μορφή επεξεργασμένου αρχείου (https://www.thessaly.gov.gr/data/exyp/rypoi/3/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9.txt) και όχι για όλους τους ρύπους που είναι υποχρεωμένη.

Για του λόγου το αληθές το ΥΠΕΝ απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας (αρ.πρ.105950/1922/10.11.20), παραδέχεται την υποχρέωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να μετράει όλους τους ρύπους που η Νομοθεσία προβλέπει και κάνει λόγο για εφαρμογή μοντέλου προσομοίωσης για τον υπολογισμό τους.

Πιο συγκεκριμένα «Το ΥΠΕΚΑ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας εξασφαλίζουν ότι το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, άλλοι αρμόδιοι για την υγεία φορείς και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, ενημερώνονται καταλλήλως και εγκαίρως όσον αφορά: α) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σύμφωνα με το παράρτημα XVI. β) τυχόν αποφάσεις αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1. γ) τυχόν απαλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2. δ) σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23, και προγράμματα που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2»

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία ως πολίτες που έχουμε δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση απευθύνουμε τις εξής ερωτήσεις και παρακαλούμε όπως απαντηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα:

Ερώτηση 1. Παρέχουν αυτές τις πληροφορίες οι εν λόγω βιομηχανίες ή άλλες που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου είτε καίνε συμβατικά ή εναλλακτικά καύσιμα; Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τις μετρήσεις αέριων ρύπων ή μετρήσεις στο έδαφος ή τη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο καθώς και για τις συνθήκες καύσης που είναι υποχρεωμένες οι βιομηχανίες να παρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων και ελέγχων, όσο και κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από το 2014 έως σήμερα.

Ερώτηση 2: Το ΥΠΕΚΑ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας εξασφαλίζουν ότι το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, άλλοι αρμόδιοι για την υγεία φορείς και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, ενημερώνονται καταλλήλως και εγκαίρως όσον αφορά:

α) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (Παράρτημα XVI).

β) τυχόν αποφάσεις αναβολής  (Άρθρο 22 /Παράγραφος 1).

 γ) τυχόν απαλλαγές  (Αρθρο 22/ Παράγραφος 2)

δ) σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23, και προγράμματα που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 488Β΄/2011, Κεφ. 5/Άρθρο 26).

Παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες οι εν λόγω υπηρεσίες; Πότε έγιναν οι σχετικές ενημερώσεις; Παρακαλούμε, όπως μας δώσετε τα στοιχεία.

Ερώτηση 3: Ως γνωστόν «Το ΥΠΕΚΑ διαθέτει στο κοινό ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων της παρούσας οδηγίας». Έχουν διατεθεί στο κοινό οι εν λόγω ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους;Παρακαλούμε όπως μας τις παρέχετε από το 2014 έως σήμερα.

Ερώτηση 4: Ως γνωστόν «Το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει το κοινό όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς που έχουν ορισθεί για τα καθήκοντα του άρθρου 3»

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧVI του ΦΕΚ 488Β΄/2011:

«Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να διατίθενται τακτικά στο κοινό ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον των ρύπων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία»

«Οι πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον τα τυχόν επίπεδα που υπερβαίνουν τους στόχους ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανομένων των οριακών τιμών, των τιμών στόχων, των ορίων συναγερμού, των ορίων ενημέρωσης ή των μακροπρόθεσμων στόχων για τον ελεγχόμενο ρύπο. Περιλαμβάνουν επίσης σύντομη αξιολόγηση ως προς τους στόχους ποιότητας του αέρα και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, ή ανάλογα με την περίπτωση, στη βλάστηση»

«Οι πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου, των σωματιδίων (τουλάχιστον ΑΣ10), του όζοντος και του μονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, ενημερώνονται τουλάχιστον άπαξ ημερησίως και ει δυνατόν σε ωριαία βάση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις του μολύβδου και του βενζολίου στο περιβάλλον που υποβάλλονται με τη μορφή μέσης τιμής  για το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενημερώνονται ανά τρίμηνο και ει δυνατόν ανά μήνα»

Το ΥΠΕΚΑ και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού, αναφορικά με τις διαπιστωνόμενες ή τις προβλεπόμενες υπερβάσεις των ορίων συναγερμού και των επιπέδων ενημέρωσης. Μεταξύ των παρεχόμενων λεπτομερειών περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Πληροφορίες για τις παρατηρούμενες υπερβάσεις, αναφορικά με την τοποθεσία/περιοχή της υπέρβασης, το είδος του ορίου ως προς το οποίο σημειώθηκε υπέρβαση, χρόνος έναρξης – διάρκεια υπέρβασης

β) Πρόβλεψη για το επόμενο απόγευμα ή τις επόμενες ημέρες

γ) Πληροφορίες για την επεπηρεαζόμενη ομάδα πληθυσμού, τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και την συνιστώμενη συμπεριφορά

δ) Πληροφορίες για προληπτικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης ή και της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων τομέων προέλευσης της ρύπανσης – συστάσεις για δράση με στόχο την μείωση των εκπομπών

Τηρούνται οι παραπάνω υποχρεώσεις; Παρακαλούμε όπως λάβουμε γνώση και όπως μας παρατεθούν τα αντίστοιχα αρχεία και πληροφορίες.

                                                                                         Με τιμή,

Εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου

                                                                         Μακρής Αχιλλέας

                                                                                Πανούλας Παναγιώτης

                                                                               Ηλιοπούλου Ιφιγένεια

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News


Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.thenewspaper.gr/2021/12/14/enimerosi-gia-tin-aeria-rypansi-ston-v/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=enimerosi-gia-tin-aeria-rypansi-ston-v ανήκει στο ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ – TheNewspaper.gr .

Στείλτε το σε φίλους σας: