Ο αστυνομικός-παράδειγμα προς μίμηση στη Σαντορίνη: «Μαμά, θα κάτσω στο καρεκλάκι όπως είπε ο κύριος αστυνομικός»

Σε μία όχι και τόσο συνηθισμένη κατάθεση ψυχής προχώρησε η πρώην Έπαρχος Σαντορίνης κα. Θεώνη…

The post Ο αστυνομικός-παράδειγμα προς μίμηση στη Σαντορίνη: «Μαμά, θα κάτσω στο καρεκλάκι όπως είπε ο κύριος αστυνομικός» appeared first on SantoriniNews.

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.santorininews.gr/santorini/4750/%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bf-%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25ac%25ce%25b4%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25b3%25ce%25bc%25ce%25b1-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25bc%25ce%25af%25ce%25bc%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7 ανήκει στο ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – SantoriniNews .

Στείλτε το σε φίλους σας: