Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μήλου – Σύσταση Υποκαταστήματος Μήλου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων

Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου, μετά την παρέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2021, καταργείται.

Συστήνεται το Υποκατάστημα Μήλου με έδρα τη Μήλο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 117/9/03.12.2020 απόφαση του ίδιου ν.π.δ.δ. (Β’ 5499, Β΄ 5895).

Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Μήλου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μήλου, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Μήλου ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Από την ημερομηνία που προβλέπεται για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Μήλου, προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 4 περ. β) του ν. 4512/2018 ο πρώην Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας, που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου.

The post Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μήλου – Σύσταση Υποκαταστήματος Μήλου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων appeared first on milos.news.

Το πρωτότυπο άρθρο https://milos.news/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA/ ανήκει στο ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ – milos.news .

Στείλτε το σε φίλους σας: