Που χρειάζονται αλυσίδες στη Χαλκιδική

Λόγω χιονόπτωσης στον Νομό, είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες:

▪ στη Χαλκιδική, από το 52 έως το 65 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μετά τον Άγιο Πρόδρομο μέσω Αρναίας).

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.xalkidikipolitiki.com/2021/12/13/%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25ac%25ce%25b6%25ce%25bf%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b1%25ce%25bb%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25af%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25cf%2587%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25ba%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25b9 ανήκει στο Χαλκιδική – Xalkidiki Politiki .

Στείλτε το σε φίλους σας: