Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία-Το Ειδικό Σχολείο Πολυγύρου τραγουδά και φτιάχνει αφίσα(vid)

Το Ειδικό Σχολείο Πολυγύρου (Δημοτικό Νηπιαγωγείο) για την ημέρα Ατόμων με Αναπηρία τραγουδά και φτιάχνει αφίσα στέλνοντας το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για την ημέρα αυτή.

 

 

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.xalkidikipolitiki.com/2021/12/03/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b1-%25ce%25b1%25cf%2584%25cf%258c%25ce%25bc%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25bc%25ce%25b5-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25b7%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf ανήκει στο Χαλκιδική – Xalkidiki Politiki .

Στείλτε το σε φίλους σας: