Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγ. Όρους βραβεύτηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους συμμετείχε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομίας με την εργασία που είχε ως τίτλο: “3D Projection Mapping” ως εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης της ιστορίας των μνημείων. Η περίπτωση του Βυζαντινού Πύργου της Νέας Φωκαίας στη Χαλκιδική” και εισηγητές τους: Αδάμου Χρυσούλα –Βαλεντίνη, Πολυζούδη Αρχοντία, Μερτζιμέκη Νικόλαο, Μήτσιο Στάθη.

Ανάμεσα σε εκατόν μία (101) επιστημονικές εργασίες σε διάφορες θεματικές στο χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης και μετά από τη σχετική αξιολόγηση, η επιστημονική επιτροπή επιβράβευσε την πρωτοτυπία, την τεχνογνωσία, την άρτια παρουσίαση και τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία αποδίδοντάς της το βραβείο καλύτερης εργασίας.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο που παρουσιάστηκε στο συνέδριο στον σύνδεσμο:
https://youtu.be/Abi86giIyLc?t=19

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.xalkidikipolitiki.com/2021/12/14/%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7-%25ce%25b5%25cf%2586%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2587%25ce%25b1%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25cf%2587%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25ba%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae%25cf%2582-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b1 ανήκει στο Χαλκιδική – Xalkidiki Politiki .

Στείλτε το σε φίλους σας: