ΕΛΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ και ΕΥΧΕΣ

Με την ευκαιρια της επίσκεψής μας στην Αθήνα για θέματα του Δήμου μας, με τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Κομπόγιαννο, παρά τον περιορισμένο χρόνο μας, επισκεφθήκαμε στα στέκια τους, τους συμπατριώτες μας ελατοπαραγωγούς, υποδηλώνοντας και με τη φυσική μας παρουσία τη στήριξη και τη συμπαράστασή μας.

Ευχή μας, είναι να μη τους μείνει κανένα έλατο και να επιστρεψουν χαρούμενοι και ικανοποιημένοι στη βάση τους.

Καλές δουλειές σε όλους.

The post ΕΛΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ και ΕΥΧΕΣ appeared first on ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Το πρωτότυπο άρθρο https://ergoxalkidikis.gr/2021/12/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%2589%25ce%25b3%25ce%25bf%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25be%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2587%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25be%25ce%25b7-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9 ανήκει στο ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ .

Στείλτε το σε φίλους σας: