Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων: Πληρωμή καυσόξυλων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου αύριο Τρίτη 7Δεκεμβρίου 2021 παρακαλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Παλαιόχωρας για να πληρώσετε τις άδειες των καυσόξυλων.

Ξύλα θα πάρουν από το Δασαρχείο Πολυγύρου, οι πρώτοι 124 δικαιούχοι σύμφωνα με την κατηγορία που αιτήθηκαν και βάση εισοδήματος.

Οι δικαιούχοι θα πάρουν 3 χωρικά και θα πληρώσουν ((8,54Χ3)Χ24%ΦΠΑ)) συνολικά 31,77 ευρώ την άδεια.

Παρακαλείσθε να έχετε ακριβώς την αξία της κάθε άδειας.

Πληροφορίες στο 2371350900

The post Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων: Πληρωμή καυσόξυλων appeared first on ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Το πρωτότυπο άρθρο https://ergoxalkidikis.gr/2021/12/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%258c%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b6%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b2%25ce%25bf%25cf%2587%25cf%2589%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd-%25cf%2580%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2581%25cf%2589%25ce%25bc ανήκει στο ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ .

Στείλτε το σε φίλους σας: