Δήμος Κασσάνδρας: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο δήμος Κασσάνδρας το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και με τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο (Σ.Φ.Η.Ο) συντάσσεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν ή και να σταθμεύουν στον δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ø  Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών

Ø  Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες – διαβούλευση

Ø  Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)

Στην παρούσα φάση, ο δήμος Κασσάνδρας έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων  και στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζει την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης.

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο. Συνεπώς, όλοι καλούντα να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβoύλευσης και να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει 15 μέρες.

Πηγή: voria.gr

Source

Το πρωτότυπο άρθρο https://blog.moudaniwn.gr/2021/12/02/dimos-kassandras-se-dimosia-diavoyleysi-to-schedio-fortisis-ilektrikon-ochimaton/ ανήκει στο Χαλκιδική – Νέα Μουδανιά Blog .

Στείλτε το σε φίλους σας: