Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε δρόμους της Χαλκιδικής

Λόγω χιονόπτωσης, είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες:

Στη Χαλκιδική, από το 52 έως το 65 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μετά τον Άγιο Πρόδρομο μέσω Αρναίας).

The post Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε δρόμους της Χαλκιδικής appeared first on ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Το πρωτότυπο άρθρο https://ergoxalkidikis.gr/2021/12/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25b1%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b8%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ad%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25bb%25cf%2585%25cf%2583 ανήκει στο ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ .

Στείλτε το σε φίλους σας: