Καινοτόμες δράσεις στη Δυτ. Μακεδονία

Καινοτόμες δράσεις στη Δυτ. Μακεδονία

Ο “Δρόμος είναι η Συνύπαρξη” αποτελεί ένα έργο που υλοποιείται από την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και της AlterThess ΚΟΙΝΣΕΠ, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου που πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη αύριο 15 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 – 13:30.

Αφορά στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με ζητήματα συνύπαρξης μεταξύ του ανθρώπου και των μεγάλων θηλαστικών. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί μια καινοτόμος ενημερωτική / εκπαιδευτική εφαρμογή για smartphones και tablets, σε συνεργασία με τα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ).

 Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ διοργανώνει Εργαστήριο Συμμετοχικής Αξιολόγησης, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου “Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη”, στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 – 13:30. και προσκαλεί εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες και πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη) να το παρακαλούσουν

Ο “Δρόμος είναι η Συνύπαρξη” αποτελεί ένα έργο που υλοποιείται από την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και της AlterThess ΚΟΙΝΣΕΠ, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου. Αφορά στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με ζητήματα συνύπαρξης μεταξύ του ανθρώπου και των μεγάλων θηλαστικών. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί μια καινοτόμος ενημερωτική/ εκπαιδευτική εφαρμογή για smartphones και tablets, σε συνεργασία με τα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ).

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η καταγραφή των στάσεων και απόψεών των παραβρισκόμενων  για το παραπάνω ζήτημα και η αξιολόγηση χρήσης της πιλοτικής εφαρμογής.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, να περιηγηθούν στο πληροφοριακό υλικό και να εκφράσουν τις απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων και τη χρηστικότητα της εφαρμογής. Για την καταγραφή των στάσεων και απόψεων των συμμετεχόντων/ουσών, τόσο για το φαινόμενο των τροχαίων ατυχημάτων με ζώα όσο και για την χρήση της ίδιας της εφαρμογής, θα χρειαστεί η συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου (χρόνος συμπλήρωσης ~ 3min). Τα αποτελέσματα που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν πηγή αναστοχασμού και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση των εργαλείων της εφαρμογής.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους ενδιαφερομένους κατόπιν εγγραφής στην παρακάτω φόρμα:

Φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/yHhqovUgpMBTEEjh7

Εκδήλωση Facebook: https://www.facebook.com/events/596156658263758?ref=newsfeed

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και παρακολούθησης.

Το πρωτότυπο άρθρο https://tharos.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CF%84-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/ ανήκει στο Δυτική Μακεδονία – Θάρρος .

Στείλτε το σε φίλους σας: