Εργασίες συντήρησης -βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης -Πτολεμαίδας

Αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή της δωρεάς μελέτης και κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης της Παλαιάς Ε.Ο. (ΠΕΟ) Κοζάνης Πτολεμαίδας» από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. .

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η αποδοχή της δωρεάς για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Εργασίες συντήρησης -βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης -Πτολεμαίδας», που αποβλήθηκε από τη Δ.Ε.Η Α.Ε.

Οι εργασίες συντήρησης-βελτίωσης αφορούν στο τμήμα της Π.Ε.Ο. από τον κόμβο Μαυροδενδρίου έως και τον κόμβο της Περιφερειακής Οδού Πτολεμαίδας. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες εκπόνησης της μελέτης και κατασκευής του εν λόγω έργου, την επίβλεψη του οποίου θα αναλάβει η Δ.Τ.Ε. (έδρα).

Έπειτα από μια σειρά διαβουλεύσεων, συναντήσεων και αλληλογραφίας μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ένα σημαντικό έργο οδικής υποδομής για την περιοχή της Εορδαίας βαίνει προς υλοποίηση.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η αναβάθμιση όλων των οδικών υποδομών της Δυτικής Μακεδονίας και  η μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών.

Το πρωτότυπο άρθρο https://tharos.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1/ ανήκει στο Δυτική Μακεδονία – Θάρρος .

Στείλτε το σε φίλους σας: