Όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Καβάλας, Γιάννης Πασχαλίδης: Εκδόθηκε νέα εγκύκλιος για τους εργάτες γης τρίτων χώρων

Ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας/Θάσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πασχαλίδης, ενημερώνει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, ότι μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 392414 / 16.11.2021 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής,  στην οποία επισημαίνεται στο άρθρο 47 του ν.4825/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 157) με τίτλο: «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου και Υπουργείου προστασίας του πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις», ότι περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αναμορφώνουν τις διατάξεις για την εποχική εργασία, διατηρώντας, όμως, την υφιστάμενη διαδικασία εισδοχής και διαμονής του εποχικού εργαζομένου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους εγκύκλιος εισάγει τις ακόλουθες καινοτομίες: α) η περίοδος της εποχικής εργασίας εκτείνεται, κατ’ ανώτατο όριο, στους εννέα μήνες (αντί των έξι που ίσχυε πριν) ανά περίοδο δώδεκα μηνών, β) ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μετάκλησης εποχικών εργαζομένων για περισσότερες της μιας περιόδου απασχόλησης διάρκειας έως εννέα μήνες κάθε φορά, καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο για κάθε μία περίοδο, ενώ η έγκριση απασχόλησης δύναται να αφορά συνολική περίοδο έως πέντε έτη, γ) η αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης και εξετάζεται εντός περιόδου δέκα (εργασίμων) ημερών, δ) οι εγκριτικές πράξεις που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, κοινοποιούνται αμελλητί στην Κεντρική Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου στην αγροτική οικονομία, στην Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Παράλληλα, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, έως την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων εργοδοτών, οφείλουν να δέχονται άμεσα τις αιτήσεις μέσω της πάγιας θεσμοθετημένης διαδικασίας, ήτοι μέσω της λήψης αυτών μέσω συστημένου ταχυδρομείου, ή Υπηρεσίας ταχυμεταφοράς σε εφαρμογή της με αριθμό 16393/2020 (Β΄ 2337) απόφασης του υπουργού μετανάστευσης και ασύλου. Επίσης, αναφέρεται ότι, όταν οι Υπηρεσίες εκδίδουν τις σχετικές εγκριτικές πράξεις, πρέπει να τις διαβιβάζουν άμεσα στις αρμόδιες κατά περίπτωση προξενικές Αρχές, προκειμένου οι πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η μετάκληση έχει εγκριθεί, να προσέρχονται στην οικεία προξενική Αρχή για την υποβολή του αιτήματος για την θεώρηση εισόδου.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά από τις συνεχείς επαφές που είχα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, οι οποίοι μου εξέθεσαν τον καθοριστικό ρόλο των εργατών τρίτων χωρών στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των εργασιών τους, προέβην στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος που θα διευκολύνει την διαδικασία εισόδου των ανθρώπων αυτών στην χώρα μας. Θερμές ευχαριστίες προς τους αρμοδίους του Υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου, που άκουσαν με προσοχή το πρόβλημα και ενήργησαν άμεσα».

Το πρωτότυπο άρθρο https://xirafi.gr/%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%B3-2/ ανήκει στο Καβάλα – ΞΥΡΑΦΙ | Εφημερίδα της Ανατολικής Μακεδονίας .

Στείλτε το σε φίλους σας: