ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Οι προτάσεις του συνδυασμού «Για εσένα», για τον ενεργειακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων του Νομού Καβάλας

Προτάσεις για την δημιουργία προγράμματος χρηματοδότησης του ηλεκτρικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων κατέθεσε εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο συνδυασμός «Για εσένα» με επικεφαλής τον Κίμωνα Παπαδόπουλο.

Στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: «Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της θεαματικής αύξησης της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το γεγονός της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις στοχεύσεις των χωρών παγκόσμια για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, κρίνω απαραίτητο να καταθέσω μία σειρά από προτάσεις και σκέψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και μέτρα που πρέπει ληφθούν για την στήριξή της.

-Αρχικά, πρέπει να γίνει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19-2-2019 (ΦΕΚ 579 Β / 5-3-2019) στο άρθρο 3, στην

παράγραφο β, όπου να προστεθεί πως «δικαίωμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού έχουν και όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις».

-Πρόγραμμα χρηματοδότησης αντικατάστασης-απόσυρσης του παλαιού πετρελαιοκίνητου, ή βενζινοκίνητου επαγγελματικού αυτοκίνητου, με νέο ηλεκτρικό

όχημα. Χρηματοδότηση της εγκατάστασης φόρτισης οχήματος. Χρηματοδότηση της μονάδας παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), ή για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Χρηματοδότηση αλλαγής τρόπου θέρμανσης-ψύξης των επιχειρήσεων με ενέργεια από Α.Π.Ε., ή συνδυασμό τους.

Αντικατάσταση λαμπτήρων με led και αντικατάσταση όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού με νέο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Χρηματοδότηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών στο ηλεκτρικό δίκτυο για μείωση

κατανάλωσης ενέργειας. Χρηματοδότηση μετρήσεων, μελετών, αδειοδότηση και παρακολούθηση του έργου.

Σας καλώ να προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται, για να προετοιμαστούμε ως Επιμελητήριο Καβάλας μέσα από διεργασίες διαβούλευσης, να καταρτίσουμε τον δικό μας χάρτη αναγκών και προτάσεων για τον νέο σχεδιασμό της χώρας στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027».

Το πρωτότυπο άρθρο https://xirafi.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF/ ανήκει στο Καβάλα – ΞΥΡΑΦΙ | Εφημερίδα της Ανατολικής Μακεδονίας .

Στείλτε το σε φίλους σας: